Nederlandse kalveren

Onze Nederlandse kalveren krijgen wij wekelijks aangeboden uit ons netwerk van boeren en kleine handelaren. Iedere maandag en donderdag ontvangen wij de kalveren bij Van de Wetering veestallen in Nieuwleusen.

Wettelijke eisen

Alle kalveren die binnen komen, worden geregistreerd, gewogen en geclassificeerd. Daarbij wordt gekeken of ze voldoen aan de wettelijke eisen volgens de NVWA en IKB. Daarna worden de kalveren gesorteerd in uniforme koppels.

Aan het einde van de dag worden de koppels gesorteerd naar de wens van de afnemer en voor afvoer gescand. Uiteindelijk gaan ze in een modern uitgeruste veewagen naar de kalvermester.

Kalveren te koop

Heeft u kalveren te koop, dan kunt u zich bij ons aanmelden. Wij werken vooral met vaste leveranciers, maar u bent van harte welkom. Uw kalveren mogen niet jonger dan veertien dagen zijn en moeten voldoen aan de wettelijke eisen.

Heeft u kalveren te koop, laat het ons weten dan zien we u graag in Nieuwleusen!